24 December 2019

Щодо внесення змін до Довірчого списку

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПОГОДЖУЮ
В. о директор Департаменту
державної реєстрації та нотаріату
___________І. О. Дубиківська
"24" грудня 2019 року
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра з питань
державної реєстрації
__________О. М. Оніщук
"24" грудня 2019 року

РІШЕННЯ
щодо внесення змін до Довірчого списку

24 грудня 2019 року № 16

Відповідно до вимог статті 30 Закону України «Про електронні довірчі послуги» та за результатами розгляду заяви державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 19 грудня 2019 року № 167/1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 21 грудня 2019 року №45036-33-19, внести зміни до Довірчого списку згідно інформації вказаної у заяві.

Головний спеціалістР. А. Гончаренко