Ministry of Justice of Ukraine
Central certification authority

Міністерство юстиції України
Центральний засвідчувальний орган

Новини та події

16 листопада 2018

Щодо внесення змін до Довірчого списку

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПОГОДЖУЮ
Директор Департаменту державної
реєстрації та нотаріату
___________В.М. Гайдук
16 листопада 2018 року
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра з питань
державної реєстрації
__________І.О. Садовська
16 листопада 2018 року

РІШЕННЯ
щодо внесення змін до Довірчого списку

16 листопада 2018 року № 1

Відповідно до вимог статті 30 Закону України "Про електронні довірчі послуги" та за результатами розгляду заяви кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг державного підприємства "Українські спеціальні системи" від 14 листопада 2018 року № 07-1896, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2018 року за № 36422-33-18, внести зміни до Довірчого списку згідно інфомації вказаної у заяві.

Головний спеціалістЗ.В. Долинний

Ознайомитися з Довірчим списком