Ministry of Justice of Ukraine
Central certification authority

Міністерство юстиції України
Центральний засвідчувальний орган

Новини та події

15 лютого 2019

Про позначку кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

01.02.2019№ 316/5/57

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 лютого 2019 р. за № 123/33094

Про позначку кваліфікованого
сертифіката відкритого ключа

Відповідно до частини другої статті 23, пунктів 5, 6 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про електронні довірчі послуги», підпункту 76 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, підпункту 6 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, та з метою забезпечення безперебійного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг

НАКАЗУЄМО:

  1. Установити, що розширення «qualified certificate statement» із значенням 1.2.804.2.1.1.1.2.1, внесене до сертифікатів відкритих ключів, виданих надавачами електронних довірчих послуг з моменту їх включення до Довірчого списку, є позначкою того, що сертифікати відкритих ключів видані як кваліфіковані сертифікати відкритих ключів.
  2. Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Сукманову О.В. та першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Чаузова О.М.

Міністр юстиції України Голова Державної служби
спеціального зв’язку та
захисту інформації України
_______________ П. ПЕТРЕНКО _______________ Л. ЄВДОЧЕНКО