12 листопада 2019

Наказ Міністерства юстиції України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.11.2019 Київ № 3398/5


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

07 листопада 2019 р. за № 1147/34118


Про затвердження Порядку подання
до центрального засвідчувального органу
інформації про діяльність надавачів
електронних довірчих послуг та
засвідчувального центру


Відповідно до абзацу двадцять другого частини другої статті 7 Закону України «Про електронні довірчі послуги», пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою забезпечення проведення центральним засвідчувальним органом оцінки стану розвитку сфери електронних довірчих послуг за результатами проведення аналізу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру


НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок подання до центрального засвідчувального органу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру, що додається.
  2. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

МіністрДенис МАЛЮСЬКА