16 червня 2023

Адміністратор IKC ЦЗО взяв участь у Форумі довірчих послуг країн, що не входять до Європейського Союзу

Адміністратор IKC ЦЗО взяв участь у Форумі довірчих послуг третіх країн Європейського Союзу в м. Брюссель, що був організований Європейською Комісією (далі – Форум). На Форумі було зазначено про напрямки розвитку нових довірчих послуг, які будуть внесені до нової редакції eIDAS та обговорено елементи Програми Європейської комісії з Довірчих списків третіх країн (Third Countries Trusted List) (далі – Програма), які стосуються положень про eIDAS в частині визнання електронних підписів третіх країн як удосконалених.

Також було окремо продемонстровано технічні елементи Програми, зокрема програмний модуль MRAelеment (елемент договору із взаємного визнання), який дає можливість порівнювати відповідність національної структури довірчих послуг третіх країн із вимогами ЄC до цих послуг. В рамках оцінки реального досвіду з впровадження Програми було проведено технічну оцінку результатів перевірки електронних підписів третіх країнах Європейського Союзу через інструмент перевірки підписів на сайті Європейської Комісії. Зокрема, було продемонстровано результати перевірки електронного підпису України, Довірчий список якої першою із країн, що не входять до Європейського Союзу, було включено до Довірчого списку третіх країн ЄС.

Досвід України був поширений як приклад для інших країн, які мають на меті зробити кроки в напрямку транскордонної взаємодії електронних підписів між своїми країнами та ЄС.

На Форумі відзначили успіхи України в частині інтеграції українського Довірчого списку до Довірчого списку третіх країн ЄС та прогрес України на шляху до інтеграції в єдиний європейський простір в сфері електронних довірчих послуг, а також зазначено про майбутні кроки, які необхідно зробити для взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом.