Довірчий список

Центральний засвідчувальний орган впроваджує, підтримує в актуальному стані та публікує на своєму офіційному веб-сайті Довірчий список, в якому міститься інформація про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг разом з інформацією про кваліфіковані електронні довірчі послуги, які вони надають.

Довірчий список впроваджується, підтримується в актуальному стані та публікується в безпечному режимі з обов’язковим додаванням електронної печатки центрального засвідчувального органу у вигляді, придатному для автоматичної обробки.

Інформація, що міститься у Довірчому списку, є відкритою.

Обов’язкові вимоги до Довірчого списку встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Порядок ведення Довірчого списку затверджується центральним засвідчувальним органом.

Файл Довірчого списку, в якому містяться відомості про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та їх кваліфіковані електронні довірчі послуги, надання яких передбачає використання алгоритмів електронного підпису, визначених ДСТУ ETSI TS 119 312:2015 «Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Криптографічні комплекти» (ETSI TS 119 312:2014, IDT):

https://czo.gov.ua/download/tl/TL-UA.xml

значення геш-функції файлу Довірчого списку TL-UA.xml:

https://czo.gov.ua/download/tl/TL-UA.sha2

Файл Довірчого списку, в якому містяться відомості про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та їх кваліфіковані електронні довірчі послуги, надання яких передбачає використання алгоритмів електронного підпису, визначених ДСТУ 4145-2002 «Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння»:

https://czo.gov.ua/download/tl/TL-UA-DSTU.xml

значення геш-функції файлу Довірчого списку TL-UA-DSTU.xml:

https://czo.gov.ua/download/tl/TL-UA-DSTU.sha2